Poslanci zahlasovali za zrušenie Mečiarových amnestií.. amnestie boli zrušené!

Súdy budú môcť konečne preskúmať prípad Michala Kováča ml. , ktorý bol unesený do cudziny rakúska odkiaľ ho rakúsky súd odmietol presunúť do Nemecka. Keďže prezidentov syn bol únoscami nadrogovaný a zbitý a boli porušené týmto jeho základné ľudské práva. Za týmto únosom mala  stáť vtedajšia SIS.

Hlasovanie za schválenie zrušenia Mečiarových amnestií:

——————————————————————————–

Prítomní: 144

Za: 129

Proti: 1

Zdržalo sa: 1

Nehlasovalo: 13

Schválené

——————————————————————————–